Pretraga proizvoda

Ponuda

Općenito

Sistemi za odvodnju ispušnih plinova

Ispušni plinovi motornih vozila mogu biti vrlo opasni za ljudsko zdravlje, zbog jednog djela otrovnih plinova koji nastaju sagorijevanjem goriva u motoru vozila.
Posebno je opasno ako se ispuštaju u zatvorenom prostoru kao što su servisne radionice i garaže.
Zato je vrlo važno poduzeti odgovarajuće prevencije kako bi se spriječilo moguće trovanje ljudi na radnom mjestu i van njega.

Isto je propisano i zakonom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84)

Firma S.tec Fischer jedna je od vodečih svjetskih proizvođača oprema za odvodnju ispušnih plinova iz zatvorenih prostora u svjetu.

Poznati su po širokom spektru inovativnih riješenja na području odvodnje plinova i visokoj kvaliteti samih proizvoda.

Kod nas možete dobiti svu potrebnu stručnu pomoć kako bi odabrali najbolji i najefikasniji sistem za Vašu servisnu radionicu.

Prije svega, željeli bih nešto reći o razlici ispušnih plinova dieselskih i benziskih motora.
Kako postoje stanovite razlike u radu dieselskih i benziskih motora, isto tako i sama posljedica njihova rada nije ista, a to su ispušni plinovi.

ISPUŠNI PLINOVI BENZISKIH MOTORA

U ispušnom plinu benzinskoga motora cijeli je niz plinova koji su posljedica
izgaranja, a u grubo ih se može podijeliti na štetne i neštetne plinove

ŠTETNI PLINOVI                         NEŠTETNI PLINOVI

Ugljični monoksid – CO            Dušik – N2
Ugljikovodici – HC                      Kisik – O2
Dušikovi oksidi – Nox                Vodena para – H2O

Ugljični monoksid (CO) je plin bez boje, mirisa i okusa. Nastaje sagorijevanjem tvari koje sadrže ugljik (poput krutih, tekućih i plinskih goriva) bez dovoljne količine kisika.
Zbog činjenice da se ne može osjetiti, ubija bez upozorenja te naziva se „podmuklim ubojicom”.

Velika količina CO nalazi se u ispušnom plinu automobilskog motora (7 posto), pa do otrovanja može doći u garaži ili servisnoj radionici (u nedovoljno prozračenoj prostoriji rad jednog motora može za nekoliko minuta stvoriti smrtonosnu koncentraciju plina).
Laganiji je od zraka i prostorija se njime puni od stropa prema dolje.

Disanjem ulazi u pluća, a zatim se u krvi veže za hemoglobin i stvara karboksihemoglobin (COHb).

Ugljični monoksid i kisik veliki su rivali što se tiče vezanja za hemoglobin, a u toj priči najveći je problem što CO ima 150 do 300 puta veći afinitet prema hemoglobinu od kisika. U praksi to znači da će i manja koncentracija ugljičnog monoksida u zraku 'istisnuti' kisik iz krvotoka, što će rezultirati kliničkom slikom gušenja.
Osim za hemoglobin, ugljični se monoksid veže i za molekulu mioglobina koji se nalazi u mišićima, a služi kao skladište kisika odnosno energije za mišićnu aktivnost. Kada ugljični monoksid preuzme kontrolu nad mioglobinom, nastaje drastičan gubitak snage i žrtva često pada paralizirana.

Simptome možemo podijeliti s obzirom na akutnu (kratkotrajnu) i kroničnu (dugotrajnu) izloženost ugljičnom monoksidu.

Simptomi akutnog otrovanja s CO-om nalikuju obolijevanju od gripe. Najprije se očituju simptomi poremećaja rada organa koji najviše ovise o kisiku, a to su središnji živčani sustav (glavobolje, vrtoglavice, grčevi) i srce (tahikardija, visok krvni tlak). Osim toga, otrovanje ugljičnim monoksidom može dovesti i do zatajivanja drugih važnih organa, što se očituje plućnim edemom, akutnim zatajenjem bubrega, odumiranjem mišića, oštećenjem srčanog mišića i sličnim.
Što se tiče kronične izloženosti ugljičnom monoksidu, zabilježena je povećana učestalost obolijevanja od koronarne srčane bolesti (što uključuje anginu pektoris i infarkt srca).

Ugljikovodici (HC) su produkt nepotpunog izgaranja. Pored naziva ugljikovodici vrlo često se kaže neizgoreni ugljikovodici. Naime HC je gorivo koje bi u potpunosti trebalo izgorjeti u cilindrima, ali u realnim uvjetima izgaranja to se nikad ne dogodi. HC u ispuhu može nastati i uslijed povećane potrošnje ulja u motoru. HC su otrovni za biljni svijet, a u većim koncentracijama štetni su i po zdravlje ljudi.

Dušikovi oksidi (Nox) su također štetni plinovi za ljudsko zdravlje a prvenstveno
nadražuju i oštećuju dišne organe. Pojavljuje se pri povećanoj temperaturi
izgaranja u motoru.

ISPUŠNI PLINOVI DIESELSKIH MOTORA

U ispušnim plinovima dizel motora ne nalaze se štetni plinovi kao kod benziskih motora, ali se nalaze fine čestice s promjerom od 2.5 mm i ultra-fine čestice s 0.1 mm promjera, koje pretežito potječu iz procesa izgaranja.

Pokusi na životinjama pokazali su da čestice iz ispušnih plinova posjeduju mogućnost izazivanja oštećenja pluća pa i smrt.

Brojne studije o pokusima na životinjama pokazale su toksičnost navedenih čestica. Zrak obogaćen s česticama doveo je do kardiopulmonalnog oboljenja na životinjskim modelima. Epidemiološke studije pokazale su povezanost porasta mortaliteta i morbiditeta , posebno kod starijih ljudi i kod osoba  s oboljenjem dišnih putova i kardiovaskularnim oboljenjem.
Postavljena je hipoteza da ultrafine čestice izazivaju upalne reakcije u alveolama i intersticiju i dovode do porasta koagulacije krvi i do pogoršanja stanja kod osoba s oboljenjem kardiovaskularnog sustava.

Zbog sveg gore navedenog vrlo je bitno da ozbiljno shvatite kakve posljedice po ljudsko zdravlje mogu napraviti štetni ispušni plinovi.

Firma Kesić-Oprema d.o.o. nudi Vam razna rješenja prilagođena Vašim potrebama

PDF katalog

govoni 2013 OVDJE možete preuzeti novi GOVONI katalog za 2013. godinu

Partneri

abc1

 

ac hydr

 

bsg1

 

dec1

 

durlach

 

govoni1

 

hinode

 

knipex

 

makita1

panoply

 

ruko

 

stec1

 

stierius

 

telwin

 

torin1

 

unior1

 

werther

KONTAKT

E-mail: info@kesic-oprema.hr

Telefon: +385 1 789 77 10

Fax: +385 1 789 77 10

Mobitel: +385 95 5296 530

ADRESA

Kesić - oprema d.o.o.

Rebro 2A

10360 Sesvete 

Hrvatska

INFO

dir. Goran Kesić (+385 95 5296 530)

gkesic@kesic-oprema.hr

OIB: 08502746083

Žiro račun 2360000-1102091678