Pretraga proizvoda

Ponuda

Knipex

(KNIPEX 03 00 180) Kliješta kombinirana 180 mm

Kliješta kombinirana

 

 

(KNIPEX 03 01 180) Kliješta kombinirana 180 mm

Kliješta kombinirana 180 mm

 

 

(KNIPEX 03 02 180) Kliješta kombinirana 180 mm

Kliješta kombinirana 180 mm

 

 

(KNIPEX 02 06 180) Kliješta kombinirana VDE 1000V 180 mm

Kliješta kombinirana VDE 1000V

 

 

(KNIPEX 03 07 180) Kliješta kombinirana VDE 1000V 200 mm

Kliješta kombinirana VDE 1000V

 

 

(KNIPEX 11 01 160) Kliješta za skidanje izolacije 160 mm

Kliješta za skidanje izolacije 160 mm

 

 

(KNIPEX 11 02 160) Kliješta za skidanje izolacije 160 mm

Kliješta za skidanje izolacije 160 mm

 

 

(KNIPEX 11 06 160) Kliješta za skidanje izolacije 160 mm VDE 1000V

 Kliješta kombinirana VDE 1000V 160 mm

 

 

(KNIPEX 11 07 160) Kliješta za skidanje izolacije 160 mm VDE 1000V

Kliješta za skidanje izolacije 160 mm 1000V

 

 

(KNIPEX 12 12 02) Kliješta automatska za skidanje izolacije 0,03-2,08 mm2

 Kliejšta automatska za skidanje izolacije

 

 

 

(KNIPEX 12 62 180) Kliješta automatska za skidanje izolacije 0,2-6,0 mm2

kliješta za skidanje izolacije

 

 

(KNIPEX 38 31 200) Kliješta mehaničarska špicange 200 mm

Kliješta mehaničarska špicange 200 mm

(KNIPEX 38 41 190) Kliješta mehaničarska plosnata 190 mm

Kliješta mehaničarska plosnata

(KNIPEX 38 71 200) Kliješta špicange krive 90*

Kliješta špicange krive 90*

 

 

 

(KNIPEX 38 91 200) Kliješta za kablove svječica

Kliješta za kablove svječica

 

 

(KNIPEX 26 22 20) Kliješta poluokrugla krive 200 mm

Kliješta špicange krive 200 mm

 

 

(KNIPEX 26 21 200) Kliješta poluokrugla krive 200 mm

Kliješta špicange krive 200 mm

 

 

 

(KNIPEX 26 12 200) Kliješta poluokrugla ravna 200 mm

Kliješta špicange ravne 

 

 

(KNIPEX 26 11 200) Kliješta poluokrugla ravna 200 mm

kliješta špicange ravna mehaničarska

 

 

 

(KNIPEX 26 26 200) Kliješta poluokrugla kriva VDE 1000V 200 mm

Kliješta špicange VDE 1000V 

 

 

(KNIPEX 26 27 200) Kliješta poluokrugla kriva VDE 1000V 200 mm

Kliješta špicange krive VDE 1000V

 

(KNIPEX 44 20 J61) Kliješta za velike zegere unutarnje krive 90*

 Kliješta za velike zegre unutarnje krive

 

 

(KNIPEX 44 10 J6) Kliješta za velike zegere unutarnje ravna

 Kliješta za velike zegre unutarnje ravne

 

(KNIPEX 46 20 A61) Kliješta za velike zegere vanjske kriva 90*

 Kliješta za velike zegre vanjske krive

 

(KNIPEX 46 10 A5) Kliješta za velike zegere vanjske ravna

Kliješta za zegere velike vanjske ravna

 

 

(KNIP 48 21 J21) Kliješta za zeger unutarnji kriva 90*

Kliješta za zeger unutarnji kriva 90*

 

(KNIPEX 48 11 J2) Kliješta za zeger unutarnji ravna

Kliješta za zeger unutarnji ravna 

 

(KNIPEX 49 21 A21) Kliješta za zeger vanjski kriva 90*

Kliješta za zeger vanjski ravna

 

 

(KNIPEX 49 11 A2) Kliješta za zeger vanjski ravna

Kliješta za zeger vanjski ravna

 

 

(KNIPEX 45 21 200) Kliješta za otvorene zegere

Kliješta za otvorene zegere

 

 

(KNIPEX 45 10 170) Kliješta za otvorene zegere

kliješta za otvorene zegere

 

 

(KNIPEX 44 21 J21) Kliješta za zeger unutarnji kriva 90*

Kliješta za zeger unutarnji kriva 90*

 

 

(KNIPEX 44 31 J22) Kliješta za zeger unutarnji kriva 45*

Kliješta za zeger unutarnji kriva 45*

 

 

(KNIPEX 44 11 J2) Kliješta za zeger unutarnji ravna

Kliješta za zeger unutarnji ravna

 

 

(KNIPEX 46 21 A21) Kliješta za zeger vanjski kriva 90*

Kliješta za zeger vanjski kriva 90*

 

 

(KNIPEX 46 31 A22) Kliješta za zeger vanjski kriva 45*

Kliješta za zeger vanjski kriva 45*

 

 

(KNIPEX 46 11 A2) Kliješta za zeger vanjski ravna

Kliješta za zeger vanjski ravna 

 

(KNIPEX 00 20 01 V02) Kliješta za zegere set 6-dje.

Kliješta za zegere set 6dj.

 

 

(KNIPEX 00 20 01 V01) Kliješta za mehaničara set 4-dje.

kliješta za mehaničara set

 

 

(KNIPEX 00 19 56) Kliješta za zegere set 4dj.

Kliješta za zegere set 4dj.

 

 

(KNIPEX 00 19 57) Kliješta za zegere set 4dj.

Kliješta za zegere set 4dj. 

 

 

 

(KNIPEX 70 04 160) Kliješta sjekača 160 mm

Kliješta sjekača

 

(KNIPEX 70 01 160) Kliješta sjekača 160 mm

 kliješta sjekača

 

 

(KNIPEX 70 06 160) Kliješta sjekača VDE 1000 V 160 mm

Kliješta sjekača VDE 1000 V

 

 

(KNIP 70 02 160) Kliješta sjekača 160 mm

Kliješta sjekača 160 mm

 

 

(KNIPEX 83 10 015) Kliješta švedska ravna 1,5"

Kliješta švedska ravna 1,5

 

(KNIPEX 83 20 015) Kliješta švedska kosa 1,5"

Kliješta švedska kosa 1,5

 

 

(KNIPEX 83 30 020) Kliješta švedska zakrivljena 2"

Kliješta švedska zakrivljena 2

 

(KNIPEX 97 21 215C) Kliješta za stopice neizolirane 0,5-6,0 mm2

Kliješta za stopice neizolirane 0,5-6,0 mm2

 

 

(KNIPEX 97 21 215B) Kliješta za stopice neizolirane 0,5-2,5mm2

 Kliješta za stopice izolirane 0,5mm2

 

(KNIPEX 99 00 280) Kliješta armiračka 280 mm

Kliješta armiračka 280 mm

 

(KNIPEX 99 14 300) Kliješta armiračka 300 mm

Kliješta armiračka 300 mm

 

(KNIPEX 97 21 215) Kliješta za stopice izolirane 1,5-6mm2

Kliješta za stopice izolirane 1,5-6mm2

 

(KNIPEX 97 52 05) Kliješta za stopice izolirane 1,5-6mm2

Kliješta za stopice izolirane 1,5-6mm2

 

(KNIPEX 97 52 04) Kliješta za stopice neizolirane 0,5-1,5mm2

Kliješta za stopice neizolirane 0,5-1,5mm2

 

 

(KNIPEX 97 52 03) Kliješta za stopice neizolirane 4-10mm2

Kliješta za stopice neizolirane 4-10mm2

 

(KNIPEX 97 52 02) Kliješta za neizolirane stopice 0,75-2,5mm2

Kliješta za neizolirane stopice 0,75-2,5mm2

 

 

PDF katalog

govoni 2013 OVDJE možete preuzeti novi GOVONI katalog za 2013. godinu

Partneri

abc1

 

ac hydr

 

bsg1

 

dec1

 

durlach

 

govoni1

 

hinode

 

knipex

 

makita1

panoply

 

ruko

 

stec1

 

stierius

 

telwin

 

torin1

 

unior1

 

werther

KONTAKT

E-mail: info@kesic-oprema.hr

Telefon: +385 1 789 77 10

Fax: +385 1 789 77 10

Mobitel: +385 95 5296 530

ADRESA

Kesić - oprema d.o.o.

Rebro 2A

10360 Sesvete 

Hrvatska

INFO

dir. Goran Kesić (+385 95 5296 530)

gkesic@kesic-oprema.hr

OIB: 08502746083

Žiro račun 2360000-1102091678